Landar i Kiel med färjan och åker Hamburg - Bremen-Utricht i Holland. sedan genom Belgien. Förbi Paris och neråt