Cabo de S Vicente. är den västligaste utposten av Portugal