Vissa utsikter är ju obetalbara (Ni skulle ha varit med)