En tvätt plats utanför Paderne, för kläder, vid en källa som har rinnande +17* vatten