I bland funderar man på hur GPS-en tänker " lämna vägen"