Från Ronda till Tolox, var landskapet enormt kuperat och hissnande