Alptopparna med snö reser sig så majestätiskt i det Österrikiska landskapet