Den gula sigthsingbussen
OBS, att den är öppen upptill= utan tak