Ingen frysrisk här inte avloppsrören på utsidan huset